คู่นี้ไม่มีรูปเลยอ่า- -"

หลิวซิน-ต่งเสียน 

 

จักรพรรดิฮั่นไอ่ตี้ สมเด็จพระจักรพรรดิไอแห่งราชวงศ์ฮั่น หรือ ฮั่นไอตี้ (27 ปีก่อน ค.ศ. - 1 ปีก่อน ค.ศ.) ทรงมีพระนามเดิมว่า องค์ชายหลิวซิน เป็นพระโอรสขององค์ชายหลิวคังและเป็นพระราชนัดดาใน จักรพรรดิฮั่นเฉิงตี้ ประสูติเมื่อ 27 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 516) เมื่อพระปิตุลา (ลุง) สวรรคตลงเมื่อ 9 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 534) องค์ชายหลิวซินพระราชนัดดาจึงขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิฮั่นไอตี้ เมื่อพระชนม์เพียง 18 พรรษา แต่ก็ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของหวังหมั่ง

จักรพรรดิฮั่นไอตี้สวรรคตลงเมื่อ 1 ปีก่อน ค.ศ. (พ.ศ. 543) ขณะพระชนม์เพียง 27 พรรษา ครองราชย์ได้เพียง 9 ปี จักรพรรดิฮั่นผิงตี้จึงขึ้นครองราชย์แทน ก่อนสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้สั่งให้บัลลังค์เป็นของต่งเสียน แต่เหล่าข้าราชการในราชสำนักไม่ยินยอม

 

                ต่งเสียน  คือขุนนางในสมัยราชวงศ์ฮั่นที่มีการไต่อำนาจในการบริหารจักรวรรดิอย่างรวดเร็วในสมัยจักรพรรดิฮั่นไอ่ตี้ในเวลาเพียงไม่นาน  นักวิชาลงความเห้นพ้องกันว่าเพราะเขามีความสัมพันธ์แบบชายรักชายกับจักรพรรดินั่นเอง แทนที่จะมาจากความสามารถ แต่ทั้งสองก็แต่งงานกัน อย่างน้อยก็ไม่มีลูก
ไม่ค่อยเห็นชัดว่าต่งเสียนเข้ามีมีบทบาททางราชสำนักได้อย่างไร แต่เท่าที่รู้กันคือต่งเข้ามาสมัยที่จักรพรรดิปกครองใหม่ๆ มาเป็นเลขานุการที่ไม่ได้สำคัญเท่าใดนัก และมีเพื่อนร่วมงานเป็นถึงนักวิชาการศาสตร์ด้านขงจื๊อที่มีชื่อเสียงนามหยางสง  4 ปี ก่อนคริสตศักราช เมื่ออายุได้ 19 ปี จึงเป็นพนักงานของราชสำนักและเป็นผู้ดูแลม้าในราชสำนัก ความสัมพันธ์ของต่งกับจักรพรรดิไอ่ทำให้หน้าที่การงานของเขามีอำนาจมากขึ้น

 

Comment

Comment:

Tweet

Favourites